• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Als creatief, ondernemend en resultaatgericht leidinggevende ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wil me graag verbinden aan een interessante werkgever, waar ik vanuit mijn eigenheid een…

Persoonlijk

Als creatief, ondernemend en resultaatgericht leidinggevende ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wil me graag verbinden aan een interessante werkgever, waar ik vanuit mijn eigenheid een zinvolle bijdrage wil leveren voor de organisatie. Dit kan in vast, tijdelijk dienstverband of als interimer

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Okt 2014 t/m nu Oprichter en eigenaar deBruijnConsultancy

- Het verzorgen van interimopdrachten als schoolleider op scholen of als bestuurder binnen stichtingen.
Inrichten van een gezonde(re) bedrijfsvoering, projecten, professionalisering, veranderingsmanagement
- Coachen van directeuren, schoolleiders, teamleiders oplossingsgericht, zelfreflectief, uitgaan van je eigen
kracht.
- Adviseren van leidinggevenden op de interne bedrijfsvoering

2011 t/m sept 2014 directeur/schoolleider Stichting Fluvius
- Dagelijkse aansturing van een of meerdere scholen: bs. ’t Panorama vanaf 2011, bs ’t Panorama & bs.
Emmausschool 2011-2012, bs ’t Panorama & Prot. Chr. Jenaplanschool de Troubadour 1e helft 2013-2014.
Plannen, organiseren, coördineren en faciliteren van de schoolactiviteiten;
- Uitvoering van Stichtingbeleid, op het gebied van IPB, Kwaliteitszorg, Passende zorg, huisvesting;
beheer(s)matige financiële bedrijfsvoering
- Procesbewaking van een kindvriendelijke en plezierige werkomgeving, waarin de kernwaarden tot
uitdrukking kunnen komen
- Faciliteren en situationeel leidinggeven aan medewerkers in hun professionele ontwikkeling (zowel
didactisch, pedagogisch als sociaal-emotioneel)
- Profilering van de school in de regio. Ontwikkelen eigenheid. Identiteitsbewaking. Ondernemerschap.
- Ouderbelangen en oudercontacten. Cyclisch overleg met oudervertegenwoordiging op het gebied van
ouderbetrokkenheid en kwaliteitsbewaking. Doelgerichte en efficiëntere individuele oudercontacten;

2010 t/m 2011 Meerschools Interimdirecteur Deventer Montessori scholen vereniging
- Interim Locatieleider EMDS locatie Groenewold
- Interim Directeur L’Ambiente locatie de Eekhoorn
- Projectondersteuner EMDS Locatie van Lithstraat (administratieve personele aangelegenheden)

2004 t/m 2009 Algemeen Directeur Stichting Primair Onderwijs Rijnwaarden
- Inrichten van een beleidsrijke wijze van begroten, opbrengstgericht verantwoorden. Inrichten en/of aankopen
van diverse managementsystemen( COSMO, KIK, MOP, MIP, Verzuimmeester);
- Implementeren van IPB ( (de)centrale scholing en formatie, kwaliteitszorg, wet BIO);
- Diverse contracten uitonderhandeld en afgesloten op het gebied van systeembeheer, duurzaam
energieverbruik, onderhoud van gebouw en interieur;
- Nieuwbouw voor meerdere locaties onderzocht;
- Onderwijskundig. Samenwerking met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeente in LOB;

2002 t/m 2009 Directeur basisschool ’t Scathe
- Dagelijkse aansturing van de school. Uitvoering van Stichtingbeleid;
- Nemen van maatregelen voor een veilige, kindvriendelijke en eenduidige werkomgeving. Faciliteren van
medewerkers in hun professionalisering
- Profilering van de school in de regio.
- Cyclisch overleg met oudervertegenwoordiging op het gebied van ouderbetrokkenheid en
kwaliteitsbewaking.

1986 t/m 2002 Praktijkonderwijs Tiel Bouwcoördinator, Stagebegeleiding, diverse theoretische en praktijk
leerlijnen ontwikkeld.
1991 t/m 1993 SBaO D.K. Smitschool Tiel Bovenbouwleerkracht. organiseren & coördineren van
(buiten)schoolse activiteiten.
1983 t/m 1986 Praktijkonderwijs Nijmegen Lesgevende taken, organiseren & coördineren van (buiten)schoolse
activiteiten.
1982 Jeugdhulpverlening Nijmegen Begeleiden van jongeren in een woongroep.
1981,1983 Basisonderwijs regio Nijmegen Lesgevende taken, organiseren & coördineren van
(buiten)schoolse activiteiten

Werkervaring

Okt 2014 t/m nu Oprichter en eigenaar deBruijnConsultancy

- Het verzorgen van interimopdrachten als schoolleider op scholen of als bestuurder binnen stichtingen.
Inrichten van een gezonde(re) bedrijfsvoering, projecten, professionalisering, veranderingsmanagement
- Coachen van directeuren, schoolleiders, teamleiders oplossingsgericht, zelfreflectief, uitgaan van je eigen
kracht.
- Adviseren van leidinggevenden op de interne bedrijfsvoering

2011 t/m sept 2014 directeur/schoolleider Stichting Fluvius
- Dagelijkse aansturing van een of meerdere scholen: bs. ’t Panorama vanaf 2011, bs ’t Panorama & bs.
Emmausschool 2011-2012, bs ’t Panorama & Prot. Chr. Jenaplanschool de Troubadour 1e helft 2013-2014.
Plannen, organiseren, coördineren en faciliteren van de schoolactiviteiten;
- Uitvoering van Stichtingbeleid, op het gebied van IPB, Kwaliteitszorg, Passende zorg, huisvesting;
beheer(s)matige financiële bedrijfsvoering
- Procesbewaking van een kindvriendelijke en plezierige werkomgeving, waarin de kernwaarden tot
uitdrukking kunnen komen
- Faciliteren en situationeel leidinggeven aan medewerkers in hun professionele ontwikkeling (zowel
didactisch, pedagogisch als sociaal-emotioneel)
- Profilering van de school in de regio. Ontwikkelen eigenheid. Identiteitsbewaking. Ondernemerschap.
- Ouderbelangen en oudercontacten. Cyclisch overleg met oudervertegenwoordiging op het gebied van
ouderbetrokkenheid en kwaliteitsbewaking. Doelgerichte en efficiëntere individuele oudercontacten;

2010 t/m 2011 Meerschools Interimdirecteur Deventer Montessori scholen vereniging
- Interim Locatieleider EMDS locatie Groenewold
- Interim Directeur L’Ambiente locatie de Eekhoorn
- Projectondersteuner EMDS Locatie van Lithstraat (administratieve personele aangelegenheden)

2004 t/m 2009 Algemeen Directeur Stichting Primair Onderwijs Rijnwaarden
- Inrichten van een beleidsrijke wijze van begroten, opbrengstgericht verantwoorden. Inrichten en/of aankopen
van diverse managementsystemen( COSMO, KIK, MOP, MIP, Verzuimmeester);
- Implementeren van IPB ( (de)centrale scholing en formatie, kwaliteitszorg, wet BIO);
- Diverse contracten uitonderhandeld en afgesloten op het gebied van systeembeheer, duurzaam
energieverbruik, onderhoud van gebouw en interieur;
- Nieuwbouw voor meerdere locaties onderzocht;
- Onderwijskundig. Samenwerking met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeente in LOB;

2002 t/m 2009 Directeur basisschool ’t Scathe
- Dagelijkse aansturing van de school. Uitvoering van Stichtingbeleid;
- Nemen van maatregelen voor een veilige, kindvriendelijke en eenduidige werkomgeving. Faciliteren van
medewerkers in hun professionalisering
- Profilering van de school in de regio.
- Cyclisch overleg met oudervertegenwoordiging op het gebied van ouderbetrokkenheid en
kwaliteitsbewaking.

1986 t/m 2002 Praktijkonderwijs Tiel Bouwcoördinator, Stagebegeleiding, diverse theoretische en praktijk
leerlijnen ontwikkeld.
1991 t/m 1993 SBaO D.K. Smitschool Tiel Bovenbouwleerkracht. organiseren & coördineren van
(buiten)schoolse activiteiten.
1983 t/m 1986 Praktijkonderwijs Nijmegen Lesgevende taken, organiseren & coördineren van (buiten)schoolse
activiteiten.
1982 Jeugdhulpverlening Nijmegen Begeleiden van jongeren in een woongroep.
1981,1983 Basisonderwijs regio Nijmegen Lesgevende taken, organiseren & coördineren van
(buiten)schoolse activiteiten

Opleiding

Coaching startende directeuren, certificaat juni 2013 “ Fontys” te Tilburg
Training voor het coachen van ( startende) directeuren. De “TROJKA” methode, waarin middels een
ontwikkelingsgerichte gespreksvoering, de coachée uitgedaagd wordt om de verantwoordelijkheid te nemen
voor de eigen ontwikkeling, bewust te zijn van het eigen aandeel in een ontwikkelingsproces.

Executive Master in Management and Organization diploma dec 2008 “TiasNimbas” te Tilburg.
Afstudeeropdracht: “Professionaliteit binnen Continuon IM & ICT”. In deze exploratieve studie is het begrip
“professionaliteit” gestipuleerd en de invloed geduid van onderliggende bepalende factoren en hun
onderlinge relaties voor de situatie binnen Continuon IM&ICT
Pedagogiek: Hoger Sociaal Agogische Opleiding diploma juli 1995 “Interstudie” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht:“Nonverbaal gedrag en leerkrachtattitude” Literatuurstudie naar het effect van
non-verbale communicatie op de interactie tussen leerkracht en de moeilijk lerende in de klassensituatie

Vakstudie Buitengewoon Onderwijs diploma juni 1986 “Interstudie” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht: “Verkiezingen”. Een onderzoek naar de bijdrage van projectonderwijs (thema:
Verkiezingen) aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de moeilijk lerende leerling

Pedagogische Academie diploma mei 1980 “ de Klokkenberg” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht: “Microcomputers in het primair onderwijs”. Literatuurstudie naar de inpasbaarheid van
computers als leermiddel in het onderwijs

Opleiding

Coaching startende directeuren, certificaat juni 2013 “ Fontys” te Tilburg
Training voor het coachen van ( startende) directeuren. De “TROJKA” methode, waarin middels een
ontwikkelingsgerichte gespreksvoering, de coachée uitgedaagd wordt om de verantwoordelijkheid te nemen
voor de eigen ontwikkeling, bewust te zijn van het eigen aandeel in een ontwikkelingsproces.

Executive Master in Management and Organization diploma dec 2008 “TiasNimbas” te Tilburg.
Afstudeeropdracht: “Professionaliteit binnen Continuon IM & ICT”. In deze exploratieve studie is het begrip
“professionaliteit” gestipuleerd en de invloed geduid van onderliggende bepalende factoren en hun
onderlinge relaties voor de situatie binnen Continuon IM&ICT
Pedagogiek: Hoger Sociaal Agogische Opleiding diploma juli 1995 “Interstudie” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht:“Nonverbaal gedrag en leerkrachtattitude” Literatuurstudie naar het effect van
non-verbale communicatie op de interactie tussen leerkracht en de moeilijk lerende in de klassensituatie

Vakstudie Buitengewoon Onderwijs diploma juni 1986 “Interstudie” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht: “Verkiezingen”. Een onderzoek naar de bijdrage van projectonderwijs (thema:
Verkiezingen) aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de moeilijk lerende leerling

Pedagogische Academie diploma mei 1980 “ de Klokkenberg” te Nijmegen.
Afstudeeropdracht: “Microcomputers in het primair onderwijs”. Literatuurstudie naar de inpasbaarheid van
computers als leermiddel in het onderwijs

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Lezen van vakliteratuur en romans
ICT: testen en implementeren van (vakspecifieke) softwarepakketten, anderen daarin ondersteunen
Reizen met gezin of vrienden naar steden of landen liefst over de hele wereld
Koken voor gezin, familie en vrienden en kennissen. Gedurende 15 jaar als amateurkok verbonden geweest aan club Culinair Nijmegen,
Tuinieren: inrichten en onderhouden van ons perceeltje (1300m2)

Hobby's & interesses

Lezen van vakliteratuur en romans
ICT: testen en implementeren van (vakspecifieke) softwarepakketten, anderen daarin ondersteunen
Reizen met gezin of vrienden naar steden of landen liefst over de hele wereld
Koken voor gezin, familie en vrienden en kennissen. Gedurende 15 jaar als amateurkok verbonden geweest aan club Culinair Nijmegen,
Tuinieren: inrichten en onderhouden van ons perceeltje (1300m2)

Lees meer

Eigenschappen

Als leidinggevende wil ik iets betekenen voor diegene met een expliciete hulpvraag. Duurzame innovatie, vraagsturing en een mensgerichte organisatie zie ik als belangrijke kernwaarden. Mijn drijfveren: iemand blij maken of tevreden zien, persoonlijke ontwikkeling en het invulling geven aan een zinvol leven, zijn daarin maatgevend. Als coachend leider zet ik in, met veel optimisme, zelfverzekerdheid en daadkracht, op een vooraf vastgelegde eindopbrengst. Mijn leergierigheid en creativiteit komen optimaal tot zijn recht in een werkomgeving met voldoende autonomie. Mijn streven is een win-win situatie, waar ik mijn intuïtie en communicatieve vaardigheden voor gebruik. Ik ben me zeer bewust, dat het gevaar bestaat dat ik in mijn enthousiasme en gedrevenheid te snel kan zijn en te direct kan reageren. Middels de technieken van transparant managen en verbindend communiceren blijf ik in contact met de ander.

Eigenschappen

Als leidinggevende wil ik iets betekenen voor diegene met een expliciete hulpvraag. Duurzame innovatie, vraagsturing en een mensgerichte organisatie zie ik als belangrijke kernwaarden. Mijn drijfveren: iemand blij maken of tevreden zien, persoonlijke ontwikkeling en het invulling geven aan een zinvol leven, zijn daarin maatgevend. Als coachend leider zet ik in, met veel optimisme, zelfverzekerdheid en daadkracht, op een vooraf vastgelegde eindopbrengst. Mijn leergierigheid en creativiteit komen optimaal tot zijn recht in een werkomgeving met voldoende autonomie. Mijn streven is een win-win situatie, waar ik mijn intuïtie en communicatieve vaardigheden voor gebruik. Ik ben me zeer bewust, dat het gevaar bestaat dat ik in mijn enthousiasme en gedrevenheid te snel kan zijn en te direct kan reageren. Middels de technieken van transparant managen en verbindend communiceren blijf ik in contact met de ander.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: algemeen directeur
 • Sector: Onderwijs
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Leo de Bruijn te bekijken

Mijn documenten